Rapu

Tīmata ki te pato i tētahi, ētahi kupu rānei ki te pouaka rapu; ka taea te whakahāngai ā taihoa.

Mā reira e rapuhia ai ngā whakamārama i ngā tuemi o te pae tukutuku nei, taea noatia te tuhinga katoa e wātea ai ia. Ka kitea e koe te nuinga noa atu o ngā hua, kātahi ka whai wāhi ai ki te whakahāngai i te rapu mā ngā tātari.

Ka taea e koe te tohuwāhi i te whārangi hua hei tiaki i ō hua rapu.

Rapu Rerehu

Ki te kore e whaihua tika tō rapu, whakaarotia te rapu rerehu pea mā te tohutono tītaha (~)ki muri o ō kupu rapu. Ka taea te kite i tētahi kupu mā te rapu rerehu, hei aha koa te hē o te tātaki kupu.

 • whakamahia te ~ ki muri o tētahi kupu kia "āhua rite ki ...", arā wanganui~
 • whakamahia te ~ ki muri o tētahi rerenga kōrero kia rapuhia ngā kupu kei tētahi tawhititanga mai i tēnā ki tēnā arā "robert parris"~10

Aki Rapu Atu Anō

Ngā kaiwhakahaere rapu ā-Boolean

Whakamahia te AND, OR, NOT hei whakakoi i ō rapu.

 • Whakamahia te AND mō te whiwhi hua kei roto rā ō kupu rapu arā mā te Donald AND McLean will retrieve only results that contain both these words
 • Whakamahia te OR kia rapuhia ai tētahi pū o ō kupu rapu; arā Auckland OR Tamaki
 • Whakamahia te NOT kia whakakorea te kupu rapu arā mā te Wanganui NOT river ka kitea ai ngā mai i te "Wanganui", ēngari mō te "river".
 • Whakamahia te taiapa ( ) kia whakahuia ai ngā kupu rapu arā (Fox OR Vogel) AND government

Whakamahia te whīra:ūara arā ko te horopaki tētahi o ēnei ā, ko te ūara:

Whīra

 • attribution
 • author
 • collection
 • corpname
 • date
 • decade
 • destination
 • format
 • fulltext
 • id
 • imageid
 • iwihapu
 • keywords
 • language
 • metadata
 • name
 • origin
 • place
 • recipient
 • section
 • series
 • subarea
 • subject
 • tapuhigroupref
 • tapuhigrouptitle
 • tapuhiitemref
 • tapuhiitemtitle
 • tapuhipieceref
 • tapuhipiecetitle
 • tapuhireelref
 • teipb
 • teiref
 • year

Ngā Kārimāka

Ka taea te whakamahi i te kārimāka ki ō tuemi rapu hei tohu i te "tētahi pūāhua ki konei":

 • whakamahia te ? hei kārimāka pūāhua-kotahi ki tētahi wāhanga o tētahi kupu, tua atu o te pūāhua tuatahi, arā year:184?
 • Whakamahia te * hei kārimāka pūāhua-kore-neke-atu, ki tētahi wāhanga o tētahi kupu, tua atu o te pūāhua tuatahi, arā year:184*

Ngā Roanga

Whakamahia te [timata TO mutu] hei tautuhi i te roanga,

He tauira whakamahi i ngā tukanga maha rapu ake anō

Hei whakaatu i ngā pepamana kua patohia e pā ana ki Wairoa mai i te 1860 ki te 1864, ēngari mō te mahere:
collection:"McLean Papers" AND NOT series:"Series 13 Maps" AND format:"Full Text" AND place:Wairoa AND year:[1860 TO 1864]

Me kimi āwhina anō?

Whakapā mai