Letter from Tahana and others to McLean, 6 Jan 1852

Reference Number: MS-Papers-0032-0676A-03. Object #1031990

Two copies of a letter relating to land judgements in the area and copied by Henry Halse

4 pages written 6 Jan 1852 by Te Tahana, related to Henry Halse, Taranaki Region, Taranaki (Taranaki Iwi).

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Page 1 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)


[At top] 'Copy'
6 Hanuere 1852Whakarongo mai, e nga iwi o runga o raro, e nga rangatira Pakeha, e nga rangatira Maori, e nga kaiwhakawa Pakeha, e nga kaiwhakawa Maori, e nga minita, e te kawana o nga kaiwhakawa Maori, kia rongo mai koutou ki te take o tenei he, he hoiho, te ingoa ko Te Miriona.

I te timatanga o nga ra o Hanuere i te wha o nga ra, ka mate taua hoio, kahore i kitea te tangata nana i patu, kihai i mohiotia na wai ranei na wai ranei. He whakapae teka noa iho ki a Mitai, he whakapae teka noa iho na Taituha ki a Mitai. Ka kitea i konei te kuaretanga o nga whakaaro o Rawiri, ka whakaae ia ki runga ki te tikanga whakapae teka. Ka karangatia e ia kia piro te ao katoa, ka mau tona ringa ki te pu, ki te hamanu. Ka tu ki runga ka korero, ka whakakaha i ona tuakana kia maia ratou ki te whawhai. He inati, e hoa ma, te he o te whakaaro o tenei kaiwhakawa, o Rawiri Waiaua.

Tenei ano te kupu o te rongo pai ara o te Karaipiture

English (E Ma)


[At top] 'Copy'
6 January 1852Listen, tribes of the north and south, Pakeha leaders, Maori chiefs, Pakeha judges, Maori assessors, ministers, and governor of the Maori assessors, all of you, hear the cause of this crime, about the horse named Million.

At the beginning of January, on the 4th, the horse died but no one saw who killed it; it was not known who did it. There was a false accusation made against Mitai, simply a completely false accusation by Taituha against Mitai. And at this time Rawiri's stupidity was evident, for he agreed with the proposed false accusation. He announced that the whole world was rotten, and grabbed his gun and ammunition. He stood up and made a speech encouraging his elder relatives to be brave for the fight. It's appalling, friends, how wrong this assessor, Rawiri Waiaua, is in his thinking.

This is the word of the gospel, that is, of the Scriptures,

Page 2 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

hei whakarite i tona he, 'ko waho e tika ana ki ta te tangata titiro, ko roto ia i toki ana i te kino, te paru i te whakarite kau'. Kahore i whakaaro ko te ture o te Kuini kia whakawakia, ko tenei i tangohia ki te ritenga Maori e Rawiri tona whakaaro. Ko te korero teka tenei o Rawiri ratou ko ona tangata, ko tona karangatanga kia rima tekau pauna hei utu mo te kuri, kahore nei i kitea te tangata nana i patu.

Ka whakaaro nga rangatira Maori e noho ana i runga i te ture tika o te Atua, na ratou i whakamarie te iwi e tukinotia ana e te tangata whakapae teka. Katahi ka whakaaro nga kaiwhakawa Maori kia hutia ake te iwi ki pukurangi, ki te whaiao, ki te ao marama. Ko te tuatahi o te reo pai ko Te Tahana Hone, muri iho ko Raniera Ngaere, muri iho ko Hone Ropiha Te Kekeu, muri iho ko Matena Ruta, muri iho ko Iharaira Te Tahi, ko Tamati Waka Tute; ko nga rangatira tenei nana i whakamarama i ora ia te tangata.

Tena ko nga hanga a

English (E Ma)

which equates with his wrongdoing, 'on the outside he looks righteous, but inside he is altogether evil and defilement without equal' [Matthew 24:28]. He does not think that the law of the Queen should be the judge, but rather believes that Maori custom has precedence. And this is the spurious talk of Rawiri and his people, their calling for £50 as payment for the animal when the person who killed it has not been seen.

The Maori chiefs who live by the just laws of God, thought they would appease the people who had been ill-treated by the person who made the false accusation. Then the Maori assessors thought the tribe should be uplifted, to the heavens, to the light, to enlightenment. The first of the fine voices came from Te Tahana Hone, and after him there was Raniera Ngaere, then Hone Ropiha Te Kekeu, then Matena Ruta, and after him there were Iharaira Te Tahi and Tamati Waka Tute; these were the chiefs to enlighten and save the people.

As to the propositions of

Page 3 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

taku hoa a Rawiri, he he, te ai he huhuatanga i te he ano ia o aua tikanga. E mea ana hoki te kupu a Ihaiha te poropiti, 'ka titiro atu tatou ki a ia, te ai he huhuatanga e minamina atu ai tatou ki a ia'. I tino whakaritea te utu pai e nga kaiwhakawa Maori mo tenei tikanga korero teka; whakaritea iho e Te Tahana e toru tekau pauna. Heoti, ka riri a Rawiri ka riri huhua kore noa iho.

Ki te mea, e taku hoa aroha, e Te Makarini, korua ko Kawana Kerei, e pai mai korua ki a Rawiri, a mua ake nei ka porewarewatia korua; ko tau hoki tenei i whakarihariha ai ko te mau pu, ko te whawhai. Ko nga mea kino enei ki te ritenga o te ture, i te he ano ia i tenei ritenga, na konei i whakaritea ai a Te Tahana kia toru tekau pauna hei utu, ta te mea kahore i kitea te tangata nana i patu. Na, hoatu kau ai ia nei i te rima tekau pauna hei utu, ta te mea kahore i kitea te tangata nana i patu. Nui atu te he o Rawiri. Tenei ano te tikanga o

English (E Ma)

my friend, Rawiri, they are wrong and no benefits will arise from his erroneous application of those customs. And as Isaiah the prophet said, 'and when we see him, there is no beauty that we should desire him' [Isaiah 53:2]. The Maori assessors properly assigned the right payment for this matter of false accusation; Te Tahana ordered £30. Well for that Rawiri became angry but it was anger to no avail at all.

If in fact, my good friend, McLean, you and Governor Grey agree with Rawiri, henceforward you will be seen as stupid. And it was you who abhorred carrying guns and fighting. According to the rule of the law these are evils; he went against this rule, and so Te Tahana settled on £30 as payment because no one saw who killed it.Well, he just gave £50 as payment, when no one saw the person who killed [the horse]. Rawiri is greatly in the wrong. This was also the order

Page 4 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

te whakaaro o Rawiri i kore ia e kawea kia whakawakia, i mohio ia kei kitea te he, ta te mea kei kore i utua. Ko te tikanga tenei i takahia ai e ia te kupu a te Minata, a Hare, a Kamu Kingi. Katahi ano te tangata pakeke ko Rawiri. Ta te mea hoki kua karangatia ia hei kaiwhakawa haere tikanga pai? Tena ko tenei, kao. E kore nga tangata katoa e pai ki a ia. Ma te hau e whakarongo ana korero, ta te mea kei [te] mate kau ai te tangata tuhera kau ana, haha te whenua.

I tuhituhia ai enei kupu mo te kuaretanga o tenei tangata ki te whakaaro hei titiro ma ia wahi ma ia wahi, ma nga Pakeha, ma nga Maori, ma nga Kawana, ma nga kaiwhakawa, he ta ki te perehi.


Ko te whakamutunga o nga korero a nga kaiwhakawa Maori ki te ritenga o te ture,
a Te Tahana Hone, a Raniera Ngaere, a Hone Ropiha, a Te Kekeu, a Matena Ruta Te Tomai, a Iharaira Te Tuki

English (E Ma)

of Rawiri's thinking, that he would not be taken to court, for he knew that as the crime was not witnessed, then it could not be paid for. This is the reason he disregarded the word of the minister, of Halse and of Captain King. Rawiri is such a stubborn man. Well, should he be called up as an assessor for keeping the peace? Indeed no. No one would agree to him. Let the wind listen to what he says, for man will die when exposed to open and deserted country.

These words are written on account of the stupidity of this man, and with the intention that they be read everywhere, by the Pakeha, by the Maori, by the governors and judges, when printed in the press.


This is the end of the statements by the Maori assessors for the rule of the law:
By Te Tahana Hone, Raniera Ngaere, Hone Ropiha Te Kekeu, Matena Ruta Te Tomai, Iharaira Te Tuki

[Note following] 'Tahana and others agst Rawiri Waiaua continuing as assessor with particulars of the case of horse killing.'

Te Reo Maori (E Ma)


[At top] 'Copy'
6 Hanuere 1852Whakarongo mai, e nga iwi o runga o raro, e nga rangatira Pakeha, e nga rangatira Maori, e nga kaiwhakawa Pakeha, e nga kaiwhakawa Maori, e nga minita, e te kawana o nga kaiwhakawa Maori, kia rongo mai koutou ki te take o tenei he, he hoiho, te ingoa ko Te Miriona.

I te timatanga o nga ra o Hanuere i te wha o nga ra, ka mate taua hoio, kahore i kitea te tangata nana i patu, kihai i mohiotia na wai ranei na wai ranei. He whakapae teka noa iho ki a Mitai, he whakapae teka noa iho na Taituha ki a Mitai. Ka kitea i konei te kuaretanga o nga whakaaro o Rawiri, ka whakaae ia ki runga ki te tikanga whakapae teka. Ka karangatia e ia kia piro te ao katoa, ka mau tona ringa ki te pu, ki te hamanu. Ka tu ki runga ka korero, ka whakakaha i ona tuakana kia maia ratou ki te whawhai. He inati, e hoa ma, te he o te whakaaro o tenei kaiwhakawa, o Rawiri Waiaua.

Tenei ano te kupu o te rongo pai ara o te Karaipiture hei whakarite i tona he, 'ko waho e tika ana ki ta te tangata titiro, ko roto ia i toki ana i te kino, te paru i te whakarite kau'. Kahore i whakaaro ko te ture o te Kuini kia whakawakia, ko tenei i tangohia ki te ritenga Maori e Rawiri tona whakaaro. Ko te korero teka tenei o Rawiri ratou ko ona tangata, ko tona karangatanga kia rima tekau pauna hei utu mo te kuri, kahore nei i kitea te tangata nana i patu.

Ka whakaaro nga rangatira Maori e noho ana i runga i te ture tika o te Atua, na ratou i whakamarie te iwi e tukinotia ana e te tangata whakapae teka. Katahi ka whakaaro nga kaiwhakawa Maori kia hutia ake te iwi ki pukurangi, ki te whaiao, ki te ao marama. Ko te tuatahi o te reo pai ko Te Tahana Hone, muri iho ko Raniera Ngaere, muri iho ko Hone Ropiha Te Kekeu, muri iho ko Matena Ruta, muri iho ko Iharaira Te Tahi, ko Tamati Waka Tute; ko nga rangatira tenei nana i whakamarama i ora ia te tangata.

Tena ko nga hanga a taku hoa a Rawiri, he he, te ai he huhuatanga i te he ano ia o aua tikanga. E mea ana hoki te kupu a Ihaiha te poropiti, 'ka titiro atu tatou ki a ia, te ai he huhuatanga e minamina atu ai tatou ki a ia'. I tino whakaritea te utu pai e nga kaiwhakawa Maori mo tenei tikanga korero teka; whakaritea iho e Te Tahana e toru tekau pauna. Heoti, ka riri a Rawiri ka riri huhua kore noa iho.

Ki te mea, e taku hoa aroha, e Te Makarini, korua ko Kawana Kerei, e pai mai korua ki a Rawiri, a mua ake nei ka porewarewatia korua; ko tau hoki tenei i whakarihariha ai ko te mau pu, ko te whawhai. Ko nga mea kino enei ki te ritenga o te ture, i te he ano ia i tenei ritenga, na konei i whakaritea ai a Te Tahana kia toru tekau pauna hei utu, ta te mea kahore i kitea te tangata nana i patu. Na, hoatu kau ai ia nei i te rima tekau pauna hei utu, ta te mea kahore i kitea te tangata nana i patu. Nui atu te he o Rawiri. Tenei ano te tikanga o te whakaaro o Rawiri i kore ia e kawea kia whakawakia, i mohio ia kei kitea te he, ta te mea kei kore i utua. Ko te tikanga tenei i takahia ai e ia te kupu a te Minata, a Hare, a Kamu Kingi. Katahi ano te tangata pakeke ko Rawiri. Ta te mea hoki kua karangatia ia hei kaiwhakawa haere tikanga pai? Tena ko tenei, kao. E kore nga tangata katoa e pai ki a ia. Ma te hau e whakarongo ana korero, ta te mea kei [te] mate kau ai te tangata tuhera kau ana, haha te whenua.

I tuhituhia ai enei kupu mo te kuaretanga o tenei tangata ki te whakaaro hei titiro ma ia wahi ma ia wahi, ma nga Pakeha, ma nga Maori, ma nga Kawana, ma nga kaiwhakawa, he ta ki te perehi.


Ko te whakamutunga o nga korero a nga kaiwhakawa Maori ki te ritenga o te ture,
a Te Tahana Hone, a Raniera Ngaere, a Hone Ropiha, a Te Kekeu, a Matena Ruta Te Tomai, a Iharaira Te Tuki

English (E Ma)


[At top] 'Copy'
6 January 1852Listen, tribes of the north and south, Pakeha leaders, Maori chiefs, Pakeha judges, Maori assessors, ministers, and governor of the Maori assessors, all of you, hear the cause of this crime, about the horse named Million.

At the beginning of January, on the 4th, the horse died but no one saw who killed it; it was not known who did it. There was a false accusation made against Mitai, simply a completely false accusation by Taituha against Mitai. And at this time Rawiri's stupidity was evident, for he agreed with the proposed false accusation. He announced that the whole world was rotten, and grabbed his gun and ammunition. He stood up and made a speech encouraging his elder relatives to be brave for the fight. It's appalling, friends, how wrong this assessor, Rawiri Waiaua, is in his thinking.

This is the word of the gospel, that is, of the Scriptures, which equates with his wrongdoing, 'on the outside he looks righteous, but inside he is altogether evil and defilement without equal' [Matthew 24:28]. He does not think that the law of the Queen should be the judge, but rather believes that Maori custom has precedence. And this is the spurious talk of Rawiri and his people, their calling for £50 as payment for the animal when the person who killed it has not been seen.

The Maori chiefs who live by the just laws of God, thought they would appease the people who had been ill-treated by the person who made the false accusation. Then the Maori assessors thought the tribe should be uplifted, to the heavens, to the light, to enlightenment. The first of the fine voices came from Te Tahana Hone, and after him there was Raniera Ngaere, then Hone Ropiha Te Kekeu, then Matena Ruta, and after him there were Iharaira Te Tahi and Tamati Waka Tute; these were the chiefs to enlighten and save the people.

As to the propositions of my friend, Rawiri, they are wrong and no benefits will arise from his erroneous application of those customs. And as Isaiah the prophet said, 'and when we see him, there is no beauty that we should desire him' [Isaiah 53:2]. The Maori assessors properly assigned the right payment for this matter of false accusation; Te Tahana ordered £30. Well for that Rawiri became angry but it was anger to no avail at all.

If in fact, my good friend, McLean, you and Governor Grey agree with Rawiri, henceforward you will be seen as stupid. And it was you who abhorred carrying guns and fighting. According to the rule of the law these are evils; he went against this rule, and so Te Tahana settled on £30 as payment because no one saw who killed it.Well, he just gave £50 as payment, when no one saw the person who killed [the horse]. Rawiri is greatly in the wrong. This was also the order of Rawiri's thinking, that he would not be taken to court, for he knew that as the crime was not witnessed, then it could not be paid for. This is the reason he disregarded the word of the minister, of Halse and of Captain King. Rawiri is such a stubborn man. Well, should he be called up as an assessor for keeping the peace? Indeed no. No one would agree to him. Let the wind listen to what he says, for man will die when exposed to open and deserted country.

These words are written on account of the stupidity of this man, and with the intention that they be read everywhere, by the Pakeha, by the Maori, by the governors and judges, when printed in the press.


This is the end of the statements by the Maori assessors for the rule of the law:
By Te Tahana Hone, Raniera Ngaere, Hone Ropiha Te Kekeu, Matena Ruta Te Tomai, Iharaira Te Tuki

[Note following] 'Tahana and others agst Rawiri Waiaua continuing as assessor with particulars of the case of horse killing.'

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0676A (13 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1031990). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments