Letter from Parata Paritutu to McLean, 24 Oct 1852

Reference Number: MS-Papers-0032-0676E-06. Object #1031290

3 pages written 24 Oct 1852 by Parata Paritutu in Hoewaka to Sir Donald McLean in , related to Taranaki (Taranaki Iwi), Whanganui.

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Page 2 of 3. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Ka nui te whakapehapeha o nga tangata whakapakeke i te whenua, mo te mea kahore ano i mau noa nga utu ki toku ringa. Mehemea i konei ano koe, e kore e nui te whakapehapeha a nga tangata ki te matenga o taku matua, o te roa hoki o te tikanga. No konei au i whakaaro ai kia whakaritea e korua ko Te Kupa i tetahi tikanga ki au kia ora ai taku ngakau, kia haria ano hoki matou, te hunga i roto i a koutou, ki te mana o ta matou tikanga, o to koutou ano hoki, kia haria ai matou i runga i nga kupu whakapehapeha ma matou. Otira, kaua e kaiponuhia e koe tetahi tikanga ki a matou e korua tahi ko Kawana.

E hoa, e Makarini, ki[a] mana i a korua ko Kawana te kupu poroporoaki a to matou matua i waiho ake e ia i te ao? E mea ana tana kupu, 'E tama, ki[a] riro te oneone i te Pakeha, ko nga Pakeha hei matua mou ake tonu atu.' Koia tenei ko toku whakaaro tenei, ko te tikanga a toku matua i waiho ake e ia i te ao ma taua, e mahara ki a ia.

E hoa, Makarini, he aha te tukunga iho mo Ahiaroa raua ko Uenuku, kua mate nei to taua matua? Kia whakarite e koe taua tikanga ki a matou, e, kia kaha taua ki runga ki taua tikanga. Otira, e mea ana au kia homai inaianei tetahi wahi ki au, mo te mea e nui ana te mamae i toku ngakau, ta te mea kahore tetahi wahi aroha e koutou ki a ia, a mate noa tona tinana. Kei a koe ano te whakaaro ki te mana o taku kupu; kei te hunga pakeke ano te whakaaro ki te mana ta ratou kupu. E kore taua e w[h]a[ka]mana i ta ratou tikanga, ma ratou ano ta ratou, ma taua ano ta taua. Ehara ratou i roto i a koe, ko maua ko taku matua to roto i a koe, a mate noa ia. Koia taku e whakaaro nei, kei mea koe, 'Tena na te tangata e tika ai ta koutou whakaaro'. E hoa, kua mate taku matua, waihoki kia mate te wanua[whenua?] i a taua.

English (E Ma)

There is much derision from the people who were obstinate over the land, because I have not yet got the payment in my hand. If you were still here, the people's derision would be less, because of the death of my father, over the delay in the settlement. Hence I thought that you and Cooper might sort out some procedure for me to raise my spirits, and so that we, who are with you, may enjoy the authority of our custom, and of yours, and to relieve us from the derisive words against us. So, don't you, you and the Governor, hold back on some resolution for us.

Friend, McLean, could you and the Governor also acknowledge the last words of our father as he left the world? He said, 'Son, let the Pakeha take the land for they will be as parents for you ever hereafter.' So this is my thinking too, the principle that my father left behind him in the world for us, in memory of him.

Friend, McLean, what is to be given for Ahiaroa[?] and Uenuku, now that our father has died? If you arrange that solution for us, then we will uphold it. But I am thinking that you might now give me some portion, because I am in great grief and because you gave him no consideration, and now he is dead. It is up to you to authorise my suggestion; those resisting [sale of land] also have the intention of having their suggestion authorised. You and I would not empower their proposal, they can keep theirs, and you and I ours. They are not in with you, but my father and I were in with you, but now he has died. Hence my idea, but don't say, 'It is up to the people to approve your idea. Friend, my father has died, so should we likewise let the land[?] die?

Page 3 of 3. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)


E hoa, tenei ano tetahi kupu aku ki a koe mo te hoiho. Kei te mahara tonu au ki a taua korero. Ki te mea e pai ana koe ki au, kia haere atu au kia tiki atu au, mau e tuhituhi mai ki au kia haere atu au, e pai ana au. Otira kia tika mai i a koe te hoiho, kia tuhia mai e koe ki au. E kore au e noho, ka tae atu au ki te tiki atu. Ko tau hoki tenei i tono ai koe i au, kia haere atu taua. Ka mea atu au ki a koe, mau e tiaki mai ta taua kuri. Ka whakaae mai koe ki taku kupu. Kei a koe ano te whakaaro ki au, kia haere atu au. Heoi ano.


Na tou hoa aroha,
na Parata Puritutu.
Ki a Makarini, kei Poneke ia e noho ana.

English (E Ma)


Friend, I've another word for you, about the horse. I still recall our conversation. So if you agree that I should go and fetch it, write to me that I go, and I would like that. So if you approve the horse, then write to me. I won't delay, I'll be there to fetch it. This was also what you asked of me, that you and I go there. I asked you if you would take care of our animal, and you agreed. It's your decision if I'm to go there. That's all.


From your good friend,
from Parata Puritutu
To McLean living at Port Nicholson

Te Reo Maori (E Ma)

Hoewaka
24 Oketopa 1852


E hoa, e Makarini,

Tena koe. Kua nehua to taua matua a Parata Te Huia, kua rite ki tau kupu, e pai ana e mate ana ki runga ki a koutou, ki nga Pakeha. Waiho e koe e mate ana, ko te take tenei o tona mate i watiwatia i nga rara e nga tangata o Ngapuketurua. Ko taku tikanga tenei ko wai o ngaua ko Mangoraka hei utu mo taku matua? Ko taku tikanga tenei mo te mea kua mate toku matua. Kei a koe te whakaaro, kei a korua tahi ko Kawana. Kia whakaae mai koe moai o ngaua mo Mangoraka kia riro i a taua ki te moana, hei tikanga tenei ma taua, ki te mea e whakaae koe ki aku kupu.

E hoa, e mea ana au me haere mai koe ki te whakarite tikanga mo te matenga o taku matua. Ka nui te whakapehapeha o nga tangata whakapakeke i te whenua, mo te mea kahore ano i mau noa nga utu ki toku ringa. Mehemea i konei ano koe, e kore e nui te whakapehapeha a nga tangata ki te matenga o taku matua, o te roa hoki o te tikanga. No konei au i whakaaro ai kia whakaritea e korua ko Te Kupa i tetahi tikanga ki au kia ora ai taku ngakau, kia haria ano hoki matou, te hunga i roto i a koutou, ki te mana o ta matou tikanga, o to koutou ano hoki, kia haria ai matou i runga i nga kupu whakapehapeha ma matou. Otira, kaua e kaiponuhia e koe tetahi tikanga ki a matou e korua tahi ko Kawana.

E hoa, e Makarini, ki[a] mana i a korua ko Kawana te kupu poroporoaki a to matou matua i waiho ake e ia i te ao? E mea ana tana kupu, 'E tama, ki[a] riro te oneone i te Pakeha, ko nga Pakeha hei matua mou ake tonu atu.' Koia tenei ko toku whakaaro tenei, ko te tikanga a toku matua i waiho ake e ia i te ao ma taua, e mahara ki a ia.

E hoa, Makarini, he aha te tukunga iho mo Ahiaroa raua ko Uenuku, kua mate nei to taua matua? Kia whakarite e koe taua tikanga ki a matou, e, kia kaha taua ki runga ki taua tikanga. Otira, e mea ana au kia homai inaianei tetahi wahi ki au, mo te mea e nui ana te mamae i toku ngakau, ta te mea kahore tetahi wahi aroha e koutou ki a ia, a mate noa tona tinana. Kei a koe ano te whakaaro ki te mana o taku kupu; kei te hunga pakeke ano te whakaaro ki te mana ta ratou kupu. E kore taua e w[h]a[ka]mana i ta ratou tikanga, ma ratou ano ta ratou, ma taua ano ta taua. Ehara ratou i roto i a koe, ko maua ko taku matua to roto i a koe, a mate noa ia. Koia taku e whakaaro nei, kei mea koe, 'Tena na te tangata e tika ai ta koutou whakaaro'. E hoa, kua mate taku matua, waihoki kia mate te wanua[whenua?] i a taua.

E hoa, tenei ano tetahi kupu aku ki a koe mo te hoiho. Kei te mahara tonu au ki a taua korero. Ki te mea e pai ana koe ki au, kia haere atu au kia tiki atu au, mau e tuhituhi mai ki au kia haere atu au, e pai ana au. Otira kia tika mai i a koe te hoiho, kia tuhia mai e koe ki au. E kore au e noho, ka tae atu au ki te tiki atu. Ko tau hoki tenei i tono ai koe i au, kia haere atu taua. Ka mea atu au ki a koe, mau e tiaki mai ta taua kuri. Ka whakaae mai koe ki taku kupu. Kei a koe ano te whakaaro ki au, kia haere atu au. Heoi ano.


Na tou hoa aroha,
na Parata Puritutu.
Ki a Makarini, kei Poneke ia e noho ana.

English (E Ma)

Hoewaka
24 October 1852


Friend, McLean,

Greetings. Our father, Parata Te Huia, has been buried. And it is as you said, that it is good that he died with you, with the Pakeha. As to you and how he died, the reason for his death is that the people of Ngapuketurua broke his ribs. My position is this: who of us, of Mangoraka, is to pay for my father? This is my response to the death of my father. But the decision is with you, with you and the Governor together. If you agree for whoever it is among us of Mangoraka be taken by you and I to the sea, then this would be our action, if you agree with my suggestion.

Friend, I am thinking that you should come here to arrange some procedure over the death of my father. There is much derision from the people who were obstinate over the land, because I have not yet got the payment in my hand. If you were still here, the people's derision would be less, because of the death of my father, over the delay in the settlement. Hence I thought that you and Cooper might sort out some procedure for me to raise my spirits, and so that we, who are with you, may enjoy the authority of our custom, and of yours, and to relieve us from the derisive words against us. So, don't you, you and the Governor, hold back on some resolution for us.

Friend, McLean, could you and the Governor also acknowledge the last words of our father as he left the world? He said, 'Son, let the Pakeha take the land for they will be as parents for you ever hereafter.' So this is my thinking too, the principle that my father left behind him in the world for us, in memory of him.

Friend, McLean, what is to be given for Ahiaroa[?] and Uenuku, now that our father has died? If you arrange that solution for us, then we will uphold it. But I am thinking that you might now give me some portion, because I am in great grief and because you gave him no consideration, and now he is dead. It is up to you to authorise my suggestion; those resisting [sale of land] also have the intention of having their suggestion authorised. You and I would not empower their proposal, they can keep theirs, and you and I ours. They are not in with you, but my father and I were in with you, but now he has died. Hence my idea, but don't say, 'It is up to the people to approve your idea. Friend, my father has died, so should we likewise let the land[?] die?

Friend, I've another word for you, about the horse. I still recall our conversation. So if you agree that I should go and fetch it, write to me that I go, and I would like that. So if you approve the horse, then write to me. I won't delay, I'll be there to fetch it. This was also what you asked of me, that you and I go there. I asked you if you would take care of our animal, and you agreed. It's your decision if I'm to go there. That's all.


From your good friend,
from Parata Puritutu
To McLean living at Port Nicholson

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0676E (15 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1031290). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments