Letter from Tahana and others to McLean, 10 Jan 1852

Reference Number: MS-Papers-0032-0676A-04. Object #1030980

Letter relating to native assessor. Copies made by Henry Halse

10 pages written 10 Jan 1852 by Te Tahana, Parata Paritutu and Rawiri Waiaua in Manawatu District to Sir Donald McLean, related to Henry Halse, Rangitikei District, Ngati Apa.

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Te Reo Maori (E Ma)


[At top] 'Copy'
10 Hanuere 1852


E hoa, e Makarini,

Tena koe, korua ko Kawana, ko nga Pakeha, ko nga Maori o tena whenua, ka nui toku aroha atu ki a koutou.

E koro, e Makarini, kia rongo mai koe. He kupu taku ki a koe. Ka timata nga ra o Hanuere, ka haere au ki te taone, hoki rawa atu au i taua ra, kua mate te patu te hoiho o Paora, a Te Miriona, e te Maori. I werohia ki te tao, mate rawa ake i Haewaka. Ka kite nga tangata nona te hoiho a Taituha, a Hamiora, a Hare Purumera, a Mohi, a Te Poihipi, a Te Tahana kai korero. Na enei tangata tokoono i kite te matenga o te hoiho ki Haewaka. Haere tonu mai ratou i runga i nga waewae o te matua o te tamaiti, ka kite ratou i nga toto o te hoiho i te huarahi. Tae noa ratou ki waho te taiepa o te witi a Mitai, ka tu ratou ka titiro, ka kite ratou i nga waewae o te katua o te kuao, me te waewae o te tangata nana i wero. No reira to ratou mohiotanga na Mitai i wero ki waenga i tona witi. Ka rangona e nga tangata, e Te Motini, e Hori, e Te Manihera, e Te Arawaka, e nga tangata katoa te tangihanga haeretanga o te kuao ki tona matua i taua ra ano, tae noa ki te matenga rawatanga. Heoti ano tenei.

E hoa, e Makarini, kahore aku o enei kupu kua oti nei, na nga tangata enei kupu i korero ki au. Tenei ano taku i roto o taua ra ano, ka tonoa e au a Te Kopi, a Timotiu, ki te kawe i nga hereni e rima mo te takanga o te hoiho ki roto ki te witi. Ao ake te ra, ka haere au ki a Hare, ki a Tatana, ka korero i te pouritanga o Paora, o Karipa, o Taituha, o nga tangata katoa nana tenei hoiho. Ka mea mai a Hare ki au, kei matou, kei nga rangatira Maori te tikanga. Ko taua kupu ano hoki Te Tatana, e mea mai raua ki au kia homai ki te taone he korerotanga ma matou.

Ka hoki au, ka tae atu ki a ratou, ka korero au, e mau tonu ana te pouri o ratou mo tenei hoiho. Ko au tena ka haere atu ki te karanga atu i te whenua o taua tangata hei utu mo tenei he. Kahore i pai mai. Ka karangatia atu e au ki ta Paora i pai ai, ki te rima tekau pauna. Kahore hoki i pai mai ratou. Ko ta ratou i pai ai ko ratou he utu, na Herora tenei kupu. No tana kupu i karangatia ai e Paora tera hei whawhaitanga, ka hapainga te pu. Ka whakaae nga tangata nona taua hoiho. I te po ka whakamine mai nga tangata, kei te ata te whawhai ai. Ka wehi nga tangata katoa, aue te mamae i aue. No tenei kupu ka haere mai nga tangata ki te whakakahore i te whawhai, hoki mai nga tangata katoa, me utu me utu ki te rima tekau pauna. Na tenei kupu i mate ai te ngakau o nga tangata nana te hoiho, na te whakaaetanga ki te utu i mate ai tenei he. Heoi ano ka mutu.

Ka ara te waewae ka puhia nga pu, muri iho ka mau taku ringa ki te pu. Kahore he hamanu. He whakaritenga naku i tenei mea kino ki a Toheroa, ki a Tipene. Tirohia e koe te he moku i roto i tenei he, e kitea e koe, tuhia mai kia mohio au.


Kei whakarongo koe ki te tikanga a te tangata moku, he tikanga puhaehae moku,
na Paritutu, na Te Tahana kaikorero o Watumataruru. Heoi ano. Hoatu e koe ki te perehi.

'Signed' Na
Rawiri Waiaua, Manawatu

[At top] 'Copy'


I te wiki whakamutunga o Tihema, timata ki te wha o nga ra o tenei tau, ka kitea te he o tenei iwi, e ngaro ai te iwi me te waka me te rarangi, i te whakaaro kore o taku whanaunga te rapu marire ai kia pou nga ture a te Atua a te Kuini hoki. Hei reira ka karanga ai te mate mo te iwi i nga ra kua whiti te ra ki runga o Tawauwau. Kua ngaro te tangata ta te mea e kore te maramatanga i pou i te pouritanga, ko te pouritanga ia i pou i te maramatanga, inahoki kua marama mei tukua ki te po nui, ki te po roa, ki te po oti atu, oti atu tatou ki te mate. Ko te ra nui, ko te ra roa, ko Tamanui tera, ko te ata ka wheko nga whanui o te rangi, ka riaki ake tawera i te pae, he awatea.

E tu nei tatou, katahi ka hokia e ia nga ture kihai nei i oti i a ia te whakarite ki nga kaiwhakawa o nga Pakeha o nga Maori.

E taku tuakana, e Te Tahana raua ko Hone Ropiha, kua kitea e au te he o Rawiri, i mohiotia e au ki roto ki ona kupu i tana korerotanga i Kawana Hare. Ka hiahia ahau i reira kia whakahengia e au ona kupu, ta te mea kua mohio au kahore nga tangata o tona kainga e mohio ki te whakarongo, me nga Pakeha kahore i te mohio ki nga tikanga a Rawiri i tukua iho e au i mua i te timatanga o te he ki au. Taku mohio, taea noatia tenei he, kei te takoto kau noa iho te he o Rawiri, ta te mea kei te huna e ia ki ona kupu pai, hei huna i tona he, e kore e ngaro. Ahakoa ka kitea e ia te whakaaro mo tona kupu mo Rawinia, kei a ia te whakaaro. A mua ake nei e kore au e pai ki a ia, ta te mea kua kitea e au te he i ana tikanga. Ka mea ahau kei te tika ana whakaaro i aku whakaaro? Kahore kei te rite tahi ano ki aku whakaaro.

I toku taenga atu ki Paraeiti, ka rongo ahau ki te pai o te korero a Hone Ropiha raua ko Te Tahana, ka mea ahau, 'Ma korua ano ahau e patu a mua ake nei. E tika ana, e taku tuakana, e taku potiki, ma korua anake te whakawa mo nga tangata mo nga he katoa.' Ta te mea ko te he tuatahi ko Rangiwhatino, ka nui haere te he, e nui haere nei ano, kahore ano i mutu noa tana he. Ko au anake te mea e whaia nei e ia, no konei au ka mohio i taku tuakana. Kei te noho mohio au. Kotahi tikanga a Rawiri e takoto nei ano, he tango mo te rua kuri kia tangohia. E kore koe e kite i nga whakaaro o Rawiri, ko etahi e kite ana, ko etahi e mohiotia ana e nga tangata. Ka tu a Rawiri ki runga ka korero he kupu ano, ka hoki ki tona nohoanga he kupu ano, ta te mea kua mohiotia e au i runga i tenei he nui atu te whakaaro i a ia. Ka mutu enei. Tenei ano etahi.

[Ki?] a Tamati Waka Tute. Na nga kaiwhakawa enei korero ki nga taone, ki Poneke kia taia ki te perehi. Ka mutu i konei.

English (E Ma)


[At top] 'Copy'
10 January 1852


Friend, McLean,

Greetings to you and the Governor, the Pakeha and Maori of that land; I have great affection for you all.

Sir, McLean, listen to me. I have a message for you. In the early days of January I went into town and returning on that same day [found that] Paora's horse, Million, had been killed by a Maori. It had been speared and it finally died at Haewaka. The people who owned the horse - Taituha, Hamiora, Hare Purumera, Mohi, Te Poihipi, and Te Tahana, the speaker, these six people saw the horse die at Haewaka. They followed after the footprints of the mare and foal, and saw the horse's blood on the path. When they got to the fence around Mitai's wheat, they stopped there and looked about, discovering the hoofprints of the adult horse and foal, and also the footprint of the man who had speared it. From that they recognised that Mita speared it in amongst his wheat field. People - Te Motini, Hori, Te Manihera, and Te Arawaka, all the people heard the foal going about crying for its mother on that same day up until it finally died. So much of this.

Friend, McLean, these are not my words written here, but this is what the people told me. But I, on that same day, ordered Te Kopi and Timotiu to take [him]five shillings for the horse's trampling of the wheat. On the next day I went to Halse and Tatana, and spoke about Paora, Karipa and Taituha's grief, and that of all the people whose horse it was. Halse said to me that the matter was over to us, the Maori chiefs. And Te Tatana said the same; they both said to me for us to bring it to the town for discussion.

I went back and then went and spoke to them; they were still upset about this horse. I was the one who went to claim land from that man as payment for this crime. He would not agree. I called for the amount Paora wanted of £50. But they would not agree. What they wanted was recompense, according to Herora. And based on his saying this Paora called for them to fight and take up their guns. And the people whose horse it was agreed. At night the people were assembled ready to fight in the morning. All the people were fearful and making known their pain. This caused other people to come to prevent the fight, and when all the people were together there was [talk of] payment, payment of £50. At this word the people whose horse it was calmed down, and with the agreement about the payment the wrong was dissipated. Well, that's the end of that.

But there was movement about and guns fired, and after that I put my hand on the gun, but it had no ammunition. This was my way of righting the problem with Toheroa and Tipene. If you see anything wrong with [my actions] over this trouble, write to let me know.
Don't listen to people's propositions about me, it's a matter of jealousy,
from Paritutu and Te Tahana, the speaker. That's all. And give it to the press.

'Signed'
From Rawiri Waiaua, Manawatu

[At top] 'Copy'


In the last week of December, from the 4th, of this year, the problem within this tribe was discovered that would damage the tribe, the tribal confederation and chiefs, and it was because of the thoughtlessness of my relation who did not seek peacefully to uphold the laws of God and the Queen. As a result it brought suffering to the tribe in the days when the sun shone over Tawauwau. The people were destroyed because a light did not shine through the darkness, but rather the darkness obscured the light for it was enveloped by the great night, the long night, the eternal night of death that comes to us all. But there is still the great sun, the long sun, Tamanui, and the morning which extinguishes Vega in the heavens, raises Venus from the horizon, and brings dawn.

Let us all stand forward, and then he will bring back the laws that he did not enact as the Pakeha and Maori judges do.

My elder brother, Te Tahana, and Hone Ropiha, I have seen Rawiri's error; I recognised it in the words he used in his discussion with Governor Eyre [or, Sargeant Halse?]. I wanted there to challenge what he was saying, because I knew that the people in his settlement did not understand, and neither did the Pakeha know about Rawiri's behaviour, which I had tolerated prior to his offence against me. To my understanding, up to this point in his behaviour, Rawiri had simply been in the wrong without anyone noticing, because he hides through his good words, and conceals his faults. But they will not disappear. Even though he understood [the real meaning of] what he was saying about Rawinia, he kept it to himself. Thereafter I could not trust him because I had seen the error in his ways. Could I say that his thinking is as right as mine? No, it is just not the same as mine.

When I went to Paraeiti, I liked what Hone Ropiha and Te Tahana had to say, and I said, 'You two will outdo me hereafter. It is true, you my elder brother and you my junior, that only you two should be assessors for the people in respect of all crimes.' Like the first offence at Rangiwhatino, his offending has increased and increased and has not ceased. I am the only one whom he pursues and so I know my elder relative. I am aware of him. One aspect of Rawiri's remains, his grasping as a dog digging a hole [?]. You will not see Rawiri's intentions, some you may see, some the people know. When Rawiri stands he says one thing, when he returns to his seat, he says another, and I have recognised his way of thinking from this bad habit of his. That ends all of this. Here is something else.


[At bottom]
'Written by Parata Tamaiti'

[Note following] 'Parata Tamaiti agst Rawiri Waiaua being appd or rather continuing as assessor.'

[To?] Tamati Waka Tute. These words are from the assessors [to go] to town, to Port Nicholson to be printed in the press. That ends it here.

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0676A (13 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1030980). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments