Letter from Rakorako to McLean (with translation), 1850

Reference Number: MS-Papers-0032-0674A-01. Object #1030768

Letter written from Whareroa regarding land sales and includes a brief note and translation

4 pages written 1850 by Rakorako in Whareroa to Sir Donald McLean, related to Whareroa, Ngati Toa.

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Page 1 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Whareroa
[1850]


E tama, e Te Makarini,

Tena koe. He kupu taku ki a koe. Kia rongo koe ki te tikanga i korerotia ai tenei whenua kia tukua atu ki a koe. Ehara i te noa, he whenua tuku noa mai ki au, kaore, he utu mahinga naku i nga whaka, no konei ka tukua ki au tenei whenua. E hia nga whaka? Ko Te Rongo-o-te-whera tetehi, ko Moungakawha tetehi. Ka kite au, ka turakina nga whaka, ka hinga ki te whenua, ka taraia, ka oti te tarai, katahi ka tikina he tangata hei to. Na, ka huihui katoa mai a Ngati Awha, a Ngati Toa ki Tipapa, ki te to mai i taua whaka.

Na, ka toia mai te whaka, ka tae mai ki whaho, ka maoa te kai. Ka titiro a Ngati Toa ki te manu i te maoatanga o te kai. Na, katahi ka tu a Te Rangihiroa ki runga, katahi ka karangatia nuitia e ia i roto i to maua rau kotahi, 'Na, whakarongo mai, ko Ngati Maru, na, to kainga na ko Tipapa.' Ka mutu ta Te Rangihiroa korero. Ka tu ko Te Hiko ki runga, ka karangatia ano hoki e ia, 'Na, whakarongo mai, e Ngati Maru, na to kainga na, ko Tipapa.' Ka mutu ta Te Hiko korerotanga. Na, ka tu ko Te Tike[?] ki runga, 'Na, whakarongo mai, e Ngati Maru, na, to kainga na, ko Tipapa.' Ka mutu tera karangatanga, ka toia ano tetehi o aua whaka a Moungakawha. Na, ka tu ano ko Te Pera ki runga, ka karangatia ano e ia i reira, 'Na, whakarongo mai, e taku hoa, e Rakorako, na, ko kainga na, ko Tipapa, haere ki runga ki te maunga ra ki Moungakawha.' Ka mutu ta Te Pera korerotanga.

Na, katahi ka mahi e au

English (E Ma)

Whareroa
[1850]


Young man, Te Makarini,

Greetings. This is my word to you. You should know the reason for the discussion that led to this land being given over to you. It is not without cause, the land was not given to me for no reason, no, it was payment to me for the canoes, that's the reason this land was given over to me. How many canoes? One was Te Rongo-o-te-whera and the other was Moungakawha. I found the trees, brought them down, felled them to the earth, adzed them, and when the adzing was finished, I fetched people to drag them out. So Ngati Awha and Ngati Toa all met at Tipapa to drag out that canoe.

Now, the canoe was dragged and when out [of the forest], food was cooked. Ngati Toa looked at the birds that were being cooked with the food. Then Te Rangihiroa stood up and he called out loudly within our hundred, 'Now, listen, Ngati Maru, that is your land, Tipapa.' When Te Rangihiroa finished speaking, Te Hiko stood up, and he also called out, 'Now, Ngati Maru, that is your land, Tipapa.' When Te Hiko's speech ended, Te Tike[?] got up, 'Now, listen, Ngati Maru, that is your land there, Tipapa.' When all that had been said, another of those canoes, Moungakawha, was dragged out. Now Te Pera also stood up, and he also called out there, 'Listen, my friend, Rakorako, that is your land there, Tipapa, going along that mountain to Moungakawha.' That was the end of Te Pera's speech.

Now then I set to work on

Page 2 of 4. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

ki te kai. Ko nga manu ka hoatu ano e au ki a ia, muri iho, ko nga aruhe ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga ika, ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga taewha kotahi te rau ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga tuna ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga pipi, i muri iho ko nga aruhe, muri iho ko nga tuna ano, muri iho ko nga taewha, muri iho ko nga kumara, muri iho ko nga tuna, muri iho ko nga kao o Taranaki e rua tekau, ko nga poaka e whitu no Taranaki. Enei kai i utaina mai ki runga i te whaka i te haerenga a Whiremu Kingi ki Whaitara. Otira he maha nga kai, ko ha Matiu kai o taua whenua nei, ko nga kumara, ko nga pipi, ko nga tuna, ko nga pupu. Heoti ano, mau hoki ia nei e mahara ki tenei, ka nui ke noa atu enei mea i Ngati Toa.

Na, kia rongo koe, koia tenei nga mea i riro ai tenei whenua i au, ko enei kai ka nui nei. Ko nga whaka, koia tenei te utu o enei mea katoa, ko te whenua i tukua ai ki au. He aha te pai kia tuku atu te whenua ki tera tangata ra, muri iho ka tiki patu ano, ka tango mai, kahore. Na, ki te mea ka mahi te Pakeha i tana mahi, ka utu ano, koia hoki me ahau. Na, ko te utu tenei whenua mo taku mahi, mo aku kai i hoatu hei utu mo tenei whenua. Mau ianei e mahara, e tama, e Te Makarini, mau ianei e whakaaro. Heoi ano ka mutu.


Na
Rakorako
Ki a Te Makarini

English (E Ma)

the food. Birds I also gave to him; later, I gave him fernroot, after that I gave him fish, and then potatoes - I gave him one hundred; then later I gave him eels, and then pipi shellfish, later fernroot and after that more eels, then potatoes and then kūmara, later eels, after that 20 cows and seven pigs from Taranaki. These foods were loaded on to the canoe on Wiremu Kingi's trip to Waitara. Indeed there was a great amount of food; the foods that came from Matiu's land were kūmara, pipi, eels, and pūpū shellfish. And so you should now remember this, that there was a greater amount of these things from Ngati Toa.

Now, listen, these were the things by which I acquired this land, all this abundant food. And the canoes, these were payment, all these things, for the land which was given to me. What is the good of giving over the land to another person, if later he comes and beats you and takes it back? No good. If a Pakeha carries out his work, he gets paid, well, it is the same for me. This land was payment for my work, for the foods given in payment for this land. You should remember this, young fellow, McLean, you should reflect on it. That's all, that's the end.


From
Rakorako
To McLean

Te Reo Maori (E Ma)

Whareroa
[1850]


E tama, e Te Makarini,

Tena koe. He kupu taku ki a koe. Kia rongo koe ki te tikanga i korerotia ai tenei whenua kia tukua atu ki a koe. Ehara i te noa, he whenua tuku noa mai ki au, kaore, he utu mahinga naku i nga whaka, no konei ka tukua ki au tenei whenua. E hia nga whaka? Ko Te Rongo-o-te-whera tetehi, ko Moungakawha tetehi. Ka kite au, ka turakina nga whaka, ka hinga ki te whenua, ka taraia, ka oti te tarai, katahi ka tikina he tangata hei to. Na, ka huihui katoa mai a Ngati Awha, a Ngati Toa ki Tipapa, ki te to mai i taua whaka.

Na, ka toia mai te whaka, ka tae mai ki whaho, ka maoa te kai. Ka titiro a Ngati Toa ki te manu i te maoatanga o te kai. Na, katahi ka tu a Te Rangihiroa ki runga, katahi ka karangatia nuitia e ia i roto i to maua rau kotahi, 'Na, whakarongo mai, ko Ngati Maru, na, to kainga na ko Tipapa.' Ka mutu ta Te Rangihiroa korero. Ka tu ko Te Hiko ki runga, ka karangatia ano hoki e ia, 'Na, whakarongo mai, e Ngati Maru, na to kainga na, ko Tipapa.' Ka mutu ta Te Hiko korerotanga. Na, ka tu ko Te Tike[?] ki runga, 'Na, whakarongo mai, e Ngati Maru, na, to kainga na, ko Tipapa.' Ka mutu tera karangatanga, ka toia ano tetehi o aua whaka a Moungakawha. Na, ka tu ano ko Te Pera ki runga, ka karangatia ano e ia i reira, 'Na, whakarongo mai, e taku hoa, e Rakorako, na, ko kainga na, ko Tipapa, haere ki runga ki te maunga ra ki Moungakawha.' Ka mutu ta Te Pera korerotanga.

Na, katahi ka mahi e au ki te kai. Ko nga manu ka hoatu ano e au ki a ia, muri iho, ko nga aruhe ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga ika, ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga taewha kotahi te rau ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga tuna ka hoatu ano ki a ia, muri iho ko nga pipi, i muri iho ko nga aruhe, muri iho ko nga tuna ano, muri iho ko nga taewha, muri iho ko nga kumara, muri iho ko nga tuna, muri iho ko nga kao o Taranaki e rua tekau, ko nga poaka e whitu no Taranaki. Enei kai i utaina mai ki runga i te whaka i te haerenga a Whiremu Kingi ki Whaitara. Otira he maha nga kai, ko ha Matiu kai o taua whenua nei, ko nga kumara, ko nga pipi, ko nga tuna, ko nga pupu. Heoti ano, mau hoki ia nei e mahara ki tenei, ka nui ke noa atu enei mea i Ngati Toa.

Na, kia rongo koe, koia tenei nga mea i riro ai tenei whenua i au, ko enei kai ka nui nei. Ko nga whaka, koia tenei te utu o enei mea katoa, ko te whenua i tukua ai ki au. He aha te pai kia tuku atu te whenua ki tera tangata ra, muri iho ka tiki patu ano, ka tango mai, kahore. Na, ki te mea ka mahi te Pakeha i tana mahi, ka utu ano, koia hoki me ahau. Na, ko te utu tenei whenua mo taku mahi, mo aku kai i hoatu hei utu mo tenei whenua. Mau ianei e mahara, e tama, e Te Makarini, mau ianei e whakaaro. Heoi ano ka mutu.


Na
Rakorako
Ki a Te Makarini

English (E Ma)

Whareroa
[1850]


Young man, Te Makarini,

Greetings. This is my word to you. You should know the reason for the discussion that led to this land being given over to you. It is not without cause, the land was not given to me for no reason, no, it was payment to me for the canoes, that's the reason this land was given over to me. How many canoes? One was Te Rongo-o-te-whera and the other was Moungakawha. I found the trees, brought them down, felled them to the earth, adzed them, and when the adzing was finished, I fetched people to drag them out. So Ngati Awha and Ngati Toa all met at Tipapa to drag out that canoe.

Now, the canoe was dragged and when out [of the forest], food was cooked. Ngati Toa looked at the birds that were being cooked with the food. Then Te Rangihiroa stood up and he called out loudly within our hundred, 'Now, listen, Ngati Maru, that is your land, Tipapa.' When Te Rangihiroa finished speaking, Te Hiko stood up, and he also called out, 'Now, Ngati Maru, that is your land, Tipapa.' When Te Hiko's speech ended, Te Tike[?] got up, 'Now, listen, Ngati Maru, that is your land there, Tipapa.' When all that had been said, another of those canoes, Moungakawha, was dragged out. Now Te Pera also stood up, and he also called out there, 'Listen, my friend, Rakorako, that is your land there, Tipapa, going along that mountain to Moungakawha.' That was the end of Te Pera's speech.

Now then I set to work on the food. Birds I also gave to him; later, I gave him fernroot, after that I gave him fish, and then potatoes - I gave him one hundred; then later I gave him eels, and then pipi shellfish, later fernroot and after that more eels, then potatoes and then kūmara, later eels, after that 20 cows and seven pigs from Taranaki. These foods were loaded on to the canoe on Wiremu Kingi's trip to Waitara. Indeed there was a great amount of food; the foods that came from Matiu's land were kūmara, pipi, eels, and pūpū shellfish. And so you should now remember this, that there was a greater amount of these things from Ngati Toa.

Now, listen, these were the things by which I acquired this land, all this abundant food. And the canoes, these were payment, all these things, for the land which was given to me. What is the good of giving over the land to another person, if later he comes and beats you and takes it back? No good. If a Pakeha carries out his work, he gets paid, well, it is the same for me. This land was payment for my work, for the foods given in payment for this land. You should remember this, young fellow, McLean, you should reflect on it. That's all, that's the end.


From
Rakorako
To McLean

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0674A (10 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1030768). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments