Letter from Hoani Wiremu Hipango to McLean, 22 Mar 1853

Reference Number: MS-Papers-0032-0677A-07. Object #1030688

Letter written from Wanganui regarding land sales and relations with Pakeha

3 pages written 22 Mar 1853 by Hoani Wiremu Hipango in Wanganui to Sir Donald McLean, related to Whanganui.

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Page 1 of 3. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Wiremutaone, Wanganui
22 Maehe 1853


E hoa, e Te Makarini,

Tena koe, korua ko to taua hoa aroha ko Tangi. E rahi toku aroha atu ki a korua, no te mea kua atawhai korua ki ahau.

E ho[a], i te whakawakanga o Tapapa, Huruterangi, i konei, otia i kona tatou, ka korerotia mai ki au nga kupu a Te Mawae raua ko Kewetone, a raua kupu whakapehapeha ki a raua ano, otira he kupu he. Ko te he tenei, kei rongo nga tangata katoa. Ka mea ahau, 'He he ana a korua kupu.' Ka me[a] r[a]ua ki ahau, 'He kupu noa atu, hua atu e rongo a Te Ture ki ta maua.' Ka mea atu au, 'Kei te he, kei te whakawakanga te tikanga, e kimi te tikanga te henga ranei i tika ai nga mahi o konei. Ko ahau e no[ho] ana i konei hei tami i te kino o tenei kainga o Wanganui.

English (E Ma)

Williamtown, Wanganui
22 March 1853


Friend, McLean,

Greetings to you, to you and our good friend, Tangi. I have great affection for you both since you have looked after me.

Friend, at the adjudication of Tapapa and Huruterangi here, well, we were all there when Te Mawae and Kewetone spoke to me, words in which they boasted about themselves, but which were wrong. And they were wrong in this, that all the people did not hear them. I said, 'You two are wrong in what you say. 'They said to me, 'They are just words, do you think Durie can hear us?' I said, 'It's wrong, it is up to the court's ruling, it's [for the court] to find the right or wrong and set right what has been done here. I am staying here to suppress crimes in this settlement of Wanganui.

Page 2 of 3. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Mehemea ka haere ke au he whenua tawiti, hoki rawa mai ai au, kua ururuatia i te taru kino, e kore hoki e whakatupu pai.' Ka mea mai a Te Mawae, kaore i hoatu ana aku kupu i roto i te whakawakanga, ma te kaiwhakamaori hoki e titiro mai ki aku kupu, ae, ka riri tonu mai a Taitene ki ahau. Ka waweroka tonu kia riri tonu a Taitene. Kei te tika tonu, he kupu he ano aku kupu, ki atu ka kino te ao me waiho a Panapa i konei whakawai. Ka riri mai ano hoki a Taitene ki ahau, ka mea atu au ki a Taitene, 'Me whakahoki mai nga Pakeha o Rangitikei ki konei ki te taone nei,' he kupu whakatupato naku. Heoti ano nga kupu nui.

Tenei ano etahi o ana kupu. Ko tana tiakanga Pakeha, ko te homaitanga i te hunga kohuru ki te ringaringa o nga Pakeha. Ka mea atu au, 'Kei te [tika?]o kupu, kei te hei ranei? Otira maku e tuhituhi atu ki a Te Makarini, mana e whakatika mai, e whakahe mai ranei.' Ka mea mai a Te Mawae ki ahau, 'He kupu noa ake naku kia mohio ake ano Ngati Apa. Kei te whai kupu ano au mo ratou no muri nei. Kaore he mauhatanga [mauaharatanga?] i roto i aku kupu, engari ko Taitene kei te mauaha[mauahara?] ki ahau. Ka ki atu au. 'Kei te he, kia aroha atu koe ki a ia. E kore e tika mo te kaiwhakamaori kia mauahara ki a koutou ano, engari me waiho ia hei taira[tauira?] ki nga tangata Maori, ki nga Pakeha.' Ka mea mai a Te Mawae, 'I puta ake ai a maua kupu ko Kewetone, he kore ou hei riri mai ki a maua.' Ka mea atu au, 'E kore au e riri ki a korua, ki te mea ka rongo ahau he kupu tika a korua.' Heoi ano a raua nei korero.

E hoa, e Te Makarini, kua mau mai a Manuka i a Kawana Te Hakeke, kua tae mai ki konei, kaore he kaiwhakapai mo taua tangata nei. Kei waru o nga ra ka tukua atu ia e Te Ture kia haere ki tona kainga, otira kua karangatia tera he whawhaitanga mo

English (E Ma)

If I should go away to some distant land, by the time I came back weeds would have taken over and nothing would be growing well.' Te Mawae said to me that I did not make any statements in the court, and that the translator would consider my words. And, yes, Taitene is still angry with me. He is intent on remaining angry. Well it is true, my words were tough, I said to him that the world would go wrong if Panapa remained here to threaten [everyone?]. Taitene became angry with me again, and I said to him, 'Bring back the Pakeha of Rangitikei here to this town'; it was a word of caution. Those were the main things said.

There's another thing he said. It was about his protecting the Pakeha and giving murderers into the hands of the Pakeha. I said to him, 'Are you right[?] or wrong in saying that? Well, I will write to McLean and he can approve or disapprove of that.' Te Mawae said to me, 'They were just words of mine so that Ngati Apa would understand.' I will want to talk further with them later. There was no malice in my words, but Taitene has ill-feeling towards me. I said to him, 'It is wrong, you should feel for him. It is not appropriate for the translator to offend you all; rather he should be an example [?] for Maori and Pakeha.' Te Mawae said, 'When Kewetone and I spoke, it was not to make you angry with us.' And I said, 'I will not be angry with you two if I hear you say something right.' That's all of what they said.

Friend, McLean, Manuka has been brought here by Kawana Te Hakeke; they came here but there was no support for that man. On the 8th he was released by Durie to go home. However, then fighting was called for over

Page 3 of 3. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Ngati Apa ratou ko Ngati Rangatahi, ko Ngati Parewahawaha, ko Ngati Haua, ko Ngati Hakatere, na Parate te karangaranga whawhai mo tenei tangata i hopukia mai nei, mo Manuka, mo tana tah[a]etanga i nga hipi. Kua tahaetia e Parata nga waka o Ngati Apa, 5 nga waka i tahaetia e Pararata. E hoa, heoti ano o kone[i] korero.

He korero kino, he korero whawhai to Rangitikei; kaore Ngati Apa i te hiahia ki te whawhai, kei [te] noho marie ratou. Kua tae mai nga pukapuka a Hapurona Tohikura ki a matou ko Hori Kingi, ko Haimana, ko Aperapiko, ko Hemi, kia haere ake ki reira. Ka mea atu au ki a Hori, 'E tika ana, me haere taua hei tami i te kino.' Ka ki mai a Hori ki ahau, 'E tika ana ta koutou kupu.' Ka mea atu au, 'Ae'. Heoti ano aku korero.


Na to hoa aroha,
na Hone Wiremu Hipango, Wiremutaone
Ki a Te Makarini

English (E Ma)

Ngati Apa and Ngati Rangatahi, Ngati Parewahawaha, Ngati Haua, and Ngati Hakatere. It was Parata who called for the fight over this man Manuka, who had been seized for his stealing of sheep. Parata had stolen Ngati Apa's canoes, five of them. Friend, that's all the talk of here.

It's bad talk, Rangitikei's fighting talk; Ngati Apa doesn't want to fight, they are living peacefully. Letters have come from Hapurona Tohikura to Hori Kingi, Haimana, Aperapiko, Hemi, and I [asking] that we go there. I said to Hori, 'It's right, we should go and stop the fighting.' Hori said to me, 'You are right in what you say.' And I said, 'Yes'. That's all I have to tell.


From your good friend,
from Hone Wiremu Hipango, Williamtown
To McLean

Te Reo Maori (E Ma)

Wiremutaone, Wanganui
22 Maehe 1853


E hoa, e Te Makarini,

Tena koe, korua ko to taua hoa aroha ko Tangi. E rahi toku aroha atu ki a korua, no te mea kua atawhai korua ki ahau.

E ho[a], i te whakawakanga o Tapapa, Huruterangi, i konei, otia i kona tatou, ka korerotia mai ki au nga kupu a Te Mawae raua ko Kewetone, a raua kupu whakapehapeha ki a raua ano, otira he kupu he. Ko te he tenei, kei rongo nga tangata katoa. Ka mea ahau, 'He he ana a korua kupu.' Ka me[a] r[a]ua ki ahau, 'He kupu noa atu, hua atu e rongo a Te Ture ki ta maua.' Ka mea atu au, 'Kei te he, kei te whakawakanga te tikanga, e kimi te tikanga te henga ranei i tika ai nga mahi o konei. Ko ahau e no[ho] ana i konei hei tami i te kino o tenei kainga o Wanganui. Mehemea ka haere ke au he whenua tawiti, hoki rawa mai ai au, kua ururuatia i te taru kino, e kore hoki e whakatupu pai.' Ka mea mai a Te Mawae, kaore i hoatu ana aku kupu i roto i te whakawakanga, ma te kaiwhakamaori hoki e titiro mai ki aku kupu, ae, ka riri tonu mai a Taitene ki ahau. Ka waweroka tonu kia riri tonu a Taitene. Kei te tika tonu, he kupu he ano aku kupu, ki atu ka kino te ao me waiho a Panapa i konei whakawai. Ka riri mai ano hoki a Taitene ki ahau, ka mea atu au ki a Taitene, 'Me whakahoki mai nga Pakeha o Rangitikei ki konei ki te taone nei,' he kupu whakatupato naku. Heoti ano nga kupu nui.

Tenei ano etahi o ana kupu. Ko tana tiakanga Pakeha, ko te homaitanga i te hunga kohuru ki te ringaringa o nga Pakeha. Ka mea atu au, 'Kei te [tika?]o kupu, kei te hei ranei? Otira maku e tuhituhi atu ki a Te Makarini, mana e whakatika mai, e whakahe mai ranei.' Ka mea mai a Te Mawae ki ahau, 'He kupu noa ake naku kia mohio ake ano Ngati Apa. Kei te whai kupu ano au mo ratou no muri nei. Kaore he mauhatanga [mauaharatanga?] i roto i aku kupu, engari ko Taitene kei te mauaha[mauahara?] ki ahau. Ka ki atu au. 'Kei te he, kia aroha atu koe ki a ia. E kore e tika mo te kaiwhakamaori kia mauahara ki a koutou ano, engari me waiho ia hei taira[tauira?] ki nga tangata Maori, ki nga Pakeha.' Ka mea mai a Te Mawae, 'I puta ake ai a maua kupu ko Kewetone, he kore ou hei riri mai ki a maua.' Ka mea atu au, 'E kore au e riri ki a korua, ki te mea ka rongo ahau he kupu tika a korua.' Heoi ano a raua nei korero.

E hoa, e Te Makarini, kua mau mai a Manuka i a Kawana Te Hakeke, kua tae mai ki konei, kaore he kaiwhakapai mo taua tangata nei. Kei waru o nga ra ka tukua atu ia e Te Ture kia haere ki tona kainga, otira kua karangatia tera he whawhaitanga mo Ngati Apa ratou ko Ngati Rangatahi, ko Ngati Parewahawaha, ko Ngati Haua, ko Ngati Hakatere, na Parate te karangaranga whawhai mo tenei tangata i hopukia mai nei, mo Manuka, mo tana tah[a]etanga i nga hipi. Kua tahaetia e Parata nga waka o Ngati Apa, 5 nga waka i tahaetia e Pararata. E hoa, heoti ano o kone[i] korero.

He korero kino, he korero whawhai to Rangitikei; kaore Ngati Apa i te hiahia ki te whawhai, kei [te] noho marie ratou. Kua tae mai nga pukapuka a Hapurona Tohikura ki a matou ko Hori Kingi, ko Haimana, ko Aperapiko, ko Hemi, kia haere ake ki reira. Ka mea atu au ki a Hori, 'E tika ana, me haere taua hei tami i te kino.' Ka ki mai a Hori ki ahau, 'E tika ana ta koutou kupu.' Ka mea atu au, 'Ae'. Heoti ano aku korero.


Na to hoa aroha,
na Hone Wiremu Hipango, Wiremutaone
Ki a Te Makarini

English (E Ma)

Williamtown, Wanganui
22 March 1853


Friend, McLean,

Greetings to you, to you and our good friend, Tangi. I have great affection for you both since you have looked after me.

Friend, at the adjudication of Tapapa and Huruterangi here, well, we were all there when Te Mawae and Kewetone spoke to me, words in which they boasted about themselves, but which were wrong. And they were wrong in this, that all the people did not hear them. I said, 'You two are wrong in what you say. 'They said to me, 'They are just words, do you think Durie can hear us?' I said, 'It's wrong, it is up to the court's ruling, it's [for the court] to find the right or wrong and set right what has been done here. I am staying here to suppress crimes in this settlement of Wanganui. If I should go away to some distant land, by the time I came back weeds would have taken over and nothing would be growing well.' Te Mawae said to me that I did not make any statements in the court, and that the translator would consider my words. And, yes, Taitene is still angry with me. He is intent on remaining angry. Well it is true, my words were tough, I said to him that the world would go wrong if Panapa remained here to threaten [everyone?]. Taitene became angry with me again, and I said to him, 'Bring back the Pakeha of Rangitikei here to this town'; it was a word of caution. Those were the main things said.

There's another thing he said. It was about his protecting the Pakeha and giving murderers into the hands of the Pakeha. I said to him, 'Are you right[?] or wrong in saying that? Well, I will write to McLean and he can approve or disapprove of that.' Te Mawae said to me, 'They were just words of mine so that Ngati Apa would understand.' I will want to talk further with them later. There was no malice in my words, but Taitene has ill-feeling towards me. I said to him, 'It is wrong, you should feel for him. It is not appropriate for the translator to offend you all; rather he should be an example [?] for Maori and Pakeha.' Te Mawae said, 'When Kewetone and I spoke, it was not to make you angry with us.' And I said, 'I will not be angry with you two if I hear you say something right.' That's all of what they said.

Friend, McLean, Manuka has been brought here by Kawana Te Hakeke; they came here but there was no support for that man. On the 8th he was released by Durie to go home. However, then fighting was called for over Ngati Apa and Ngati Rangatahi, Ngati Parewahawaha, Ngati Haua, and Ngati Hakatere. It was Parata who called for the fight over this man Manuka, who had been seized for his stealing of sheep. Parata had stolen Ngati Apa's canoes, five of them. Friend, that's all the talk of here.

It's bad talk, Rangitikei's fighting talk; Ngati Apa doesn't want to fight, they are living peacefully. Letters have come from Hapurona Tohikura to Hori Kingi, Haimana, Aperapiko, Hemi, and I [asking] that we go there. I said to Hori, 'It's right, we should go and stop the fighting.' Hori said to me, 'You are right in what you say.' And I said, 'Yes'. That's all I have to tell.


From your good friend,
from Hone Wiremu Hipango, Williamtown
To McLean

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0677A (23 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1030688). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments