Letter from Maraea Te Toatoa & Iraia Te Ama to Kawana, 11 Oct 1851

Reference Number: MS-Papers-0032-0675I-01. Object #1030309

Letter written from Wairarapa regarding land information, sales and agreements

9 pages written 11 Oct 1851 by Iraia Te Ama-o-te-rangi Te Whaiti, Maraea Te Toatoa and Karauria Hape in Wairarapa to Sir George Grey, related to Ngati Kahungunu ki Wairarapa.

A transcription/translation of this document (by E Ma) appears below.

Download alow-resolution PDF or high-resolution PDF

Page 1 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

11 Oketopa 1851


No Wairarapa ara no Peretanginoa, i tuhia ai tenei pukapuka ki a Kawana ratou ko ana kaiwhakarite whenua mo nga Maori mo nga Pakeha ano hoki.

E hoa ma,

Kia rongo mai koutou ki tenei korero atu a matou ki a koutou, he kore[ro] whenua tenei.

Noho ana matou ka haere mai te Pakeha, ko tona ingoa ko Mitipana raua ko Eraihia, kia tukua he kainga mo taua Pakeha, a, tukua ana e matou te kainga mo taua Pakeha. Na, ka ritea iho e matou nga utu £12 mo te tau kotahi, a, noho ana te Pakeha ki runga ki taua kainga. A, kihai i roa ka haere mai a Wereta ma ratou ko ana tamariki, ko Hoera, ko Patoromu, ko ratou nga rangatira o taua ope, a, ka tae mai ratou ki te kainga Pakeha, a, ka moe. Ka ao te ra ka haere atu a Wereta, ka mea atu 'Homai moku tetahi tauratete', a, kaore i homai. Ka mauria mai tetahi mea e ia, ka tohe mai te Pakeha,

English (E Ma)

11 October 1851


This letter was written from Wairarapa that is from Peretanginoa, to the Governor and his land administrators for Maori and Pakeha.

Friends, listen to this account from us to you, it is an account about land.

We were living here and a Pakeha came to us, his names Mitipana and Eraihia, to give him some land and we gave over some land for him. Now, we arranged the price of £12 for one year, and the Pakeha lived on that land. But not long after that Wereta and others and his children, with Hoera and Patoromu as the chiefs of that party, came here, and they went to the Pakeha's place and slept there. The next day Wereta went and said to him, 'Give me some trousers', but he would not give them. He took something away, the Pakeha

Page 2 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

a ka whiua ki tetahi atu tangata, ka karohia mai ka taka. Tokotoru taua hunga, kotahi i pakaru te upoko, a, ka whakatika nga Maori, ka murua ano nga mea o te Pakeha. Engari tenei he take tika, a, po rua ka whakahokia mai ano nga mea o te Pakeha, a, ka noho.

Ka haere atu taua Pakeha ki Poneke, ko tona ingoa ko Tiemi Pero, a, ka rongo a Mitipana, ka haere atu ki a Kawana Retimana, a, ka rongo taua Pakeha, ka tonoa mai tetahi tangata hei kaiwhakawa, ko tona ingoa ko Te Potete.

Hara mai ana taua Pakeha ka tae mai, a, ka mea mai ia ki a matou, 'Homai tenei kainga hei utu mo ta koutou he ki te ture a te Kuini.' A mea mai ana tetahi tangata Maori, 'E koia ano tenei hara mai noa ki konei rore moa ai?', a, ka riri a Wereta, ka haere atu ka patua taua tangata, ka mate. Heoi ka hoki atu tera ki roto ki te wara[whare?], ka mea atu ki te Pakeha, 'Homai he utu mo taku tupapaku.' A, ka mea mai te Pakeha, 'Kaore inahoki kaore i a matou i patu, nau ano i patu. He aha te pai kia utu matou?' Ka riri a Wereta ka murua nga mea o te Pakeha, nga tupeka, nga rongoa hipi, nga paipa, nga tarau, hate, potae, te pu, te kumekume, kapura, karaone, me nga wiri me tahi atu mea hoki. A, ka riro i a ratou iti marire nei nga mea o taua Pakeha.

A ka po, ao ake, ka pouri te ngakau o te Pakeha, ka kai taua tangata i te ra na, kia patua e ia nga Maori, a ka mau tona ringa ki te patiti, a ka whiua e ia a ka pakaru te upoko o te Maori.

English (E Ma)

objected and he threw [something?] at another man, it was warded off and he fell. There were three of them, and one cracked his head, so the Maori set to and plundered the Pakeha's possessions. But this was just cause, and two nights later the Pakeha's things were returned, and they settled down.

The Pakeha went to Port Nicholson - his name was Tiemi Pero [Jimmy Pero?] - and when Mitipana heard about this he went to Governor Richmond, and when that Pakeha heard about it, he ordered someone to act as judge - his name being Te Potete.

The Pakeha travelled on to us and when he got here he said to us, 'Give me this land as payment for your wrong against the law of the Queen.' And one Maori said, [meaning following uncertain] 'Heh, did this one just come along here to snare a moa?' Wereta got angry and went over and hit the man, who died. And so he went back to the house and said to the Pakeha, 'Give me some recompense for my dead.' And the Pakeha said, 'No, because it wasn't us who killed him, you did that yourself. What's the good of us paying?' Wereta was angry and plundered the Pakeha's goods - tobacco, sheep doses, pipes, trousers, shirts, hats, guns, pliers, candles, crayons[?], hoes, screwdrivers and others things too. And they humbly and quietly took away the possessions of that Pakeha.

So night turned to day and then the Pakeha became aggrieved and he determined that day to kill the Maori. He took hold of his hatchet and he struck out breaking the head of a Maori.

Page 3 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Ka ki atu ano a Te Wereta kia utua tana hara ki te poaka ki te taewa. Ka mea mai taua Pakeha, 'Kao, e kore e rite, ka penei tonu ta koutou tikanga. Ka hoki au ki Poneke, ka hara mai te roia, te katipa, ka whakamateatia rawatia koutou.' A ka mataku matou i konei, a katahi ano matou ka ki atu, 'E pai ana he mataku no matou i tana korero penei, ko matou ingoa he mataku i tuhia ai e matou inaianei. Na koutou ano i whaki nga tikanga, a katahi ka mohiotia e matou a koutou tikanga, e pai ana, tena ra kia kaha.'

English (E Ma)

Te Wereta said to him again to pay for his wrong with pigs and potatoes. But the Pakeha said, 'No, I won't do that for this is the way your rules work. But I am going back to Port Nicholson and a lawyer will come here, a constable, and that will put an end to you all.' Well, we were then afraid, and said, 'It's all right for us to be afraid at his talking like this, for our names written down here can also cause fear. You stated the rules and we now understand them, all is well, so let's be strong.'

Page 4 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)


[Changed order of images here to fit sense] A ka mutu te komiti ka mea mai taua tangata ko nga mea o aua hanga kai te pai ano, homai ki te tangata nona nga taonga, a, whakahokia atu ana ano i taua ra pu ano, nga hama, nga wiriwiri, nga hapara, nga toki, nga hopi, nga kumekume, nga nera, nga hate akitiwa, tarautete, nga mea e pai ana ano, ko etahi kua pakaru noa atu.

Koia hoki tenei, whakarongo mai ki nga korero o tenei pukapuka, he korero tika tenei na matou, na nga rangatira me nga tangata o Ngati Kahungunu e noho ana

English (E Ma)


And when the committee had ended that man said to us that the things amongst the goods that were still all right were to be given to the man who owned them, and so they were returned that very same day - guns, hammers, screwdrivers, shovels, axes, soap, pliers, nails, shirts, handkerchiefs, trousers, the things that were still in good order, for some had been completely broken.

But now there is this, and attend to the words of this letter, for it is a true statement from us, from the chiefs and people of Ngati Kahungunu now residing

Page 5 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

inaianei ki Wairarapa, ko ta matou korero tenei ki a koutou ki nga rangatira Pakeha, kia ma[n?]akitia tenei korero kia pai ai tetahi ki tetahi.

Na matou pu ano tenei korero ki a Kawana Kerei ki Poneke. E hoa, tena ra koe. Kua kite hoki matou i a Te Makarini, heoi ka tae atu ia me tenei pukapuka, mau tetahi tikanga mai ki a matou nei, ki te pukapuka ranei, ki te oha ranei, kia mohio ai matou ki te whakaaro o tou ngakau mo enei ture katoa i roto nei i tenei pukapuka.

Wairarapa, Nui Tireni

English (E Ma)

at Wairarapa, this is our statement to you, the Pakeha leaders, for you to support in order for there to be peace between one and other.

This statement is from us ourselves to Governor Grey at Port Nicholson. Friend, greetings to you. We have seen McLean, and when he gets to you with this letter, you [offer] us a solution, in a letter or as a statement, so we will know what you think as to the ruling in this letter.

Wairarapa, New Zealand

Page 7 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)


11 Oketopa 1851

Whakarongo koutou, e nga Pakeha, ki ta matou korero. Kia rongo koutou e nga kaiwhakarite whakawa, e te Kawana hoki, kua hinga te Pakeha i te parekura ki Wairau, i muri iho ka utua ano te whenua e te Pakeha ki nga Maori. Kua riri ano te Pakeha te Maori ki Heretaunga, kua mate te Pakeha, i muri ka utua ano te Pakeha ki nga

English (E Ma)


11 October 1851

Listen, Pakeha, to what we have to say. Listen, judges, and the Governor, the Pakeha fell in the battle at Wairau, and later the land was paid for by Pakeha to Maori. Pakeha and Maori fought again at Heretaunga, the Pakeha were defeated and later they again paid the

Page 8 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Maori. Muri iho ka riri ano te Pakeha me te Maori ki Porirua, ka mate te Pakeha i utua ano e te Pakeha. Kua riri ano ki Wanganui, kua mate nga Pakeha i utua ano. He take nui whakaharahara ena take. Kihai i puritia nga utu.

Tena ko tenei take a koutou e he ana, inahoki he tahae noa iho i nga taonga o te Pakeha. Tenei hoki au ka mohio ki a koutou tikanga, ki te mea ka tahaetia e tetahi tangata nga taonga o tetahi tangata, e kore ia e tarewatia engari me here noa iho ki te whare herehere, a, ka tukua ano ki waho, e kore e ripekatia. Koia hoki tenei, me whakarite ki runga ki aua tikanga a koutou e rua nei, ko te tangata tahae me here noa iho, engari ko te tangata patu tangata, me ripeka rawa taua tangata. Koia hoki, e nga Pakeha, ka rite te nohoanga o te tangata tahae ki roto ki te whare herehere ki nga tau ka whitu nei, ko nga moni o aua tau £84.

E ta ma, me utu tenei kainga, me whakaputa mai i te whare herehere i te taenga atu o tenei pukapuka.

English (E Ma)

Maori. After that the Pakeha and Maori fought again at Porirua, the Pakeha were defeated and paid again. There was fighting again at Wanganui, the Pakeha were defeated and paid again. These were very significant matters, and payments were not withheld.

But this cause of yours is wrong, for it was baseless stealing of the goods of the Pakeha. Now I know your customs, that if someone steals the goods of another, he won't be strung up but he'll be taken off to prison, and, when he is let out, he won't be crucified. And so, settle this according to those two customs of yours - the thief must be imprisoned but the murderer, that man must be crucified. And, Pakeha, to manage the thief's stay in prison for seven years costs £84.

Sirs, this land must be paid for, but release [the prisoner] from jail when this letter arrives.

Page 9 of 9. View high-resolution image

Te Reo Maori (E Ma)

Kaua hei whakaritea ki te tangata whakaheke toto, ki te ripeka rawa, engari me whakaora ki te utu, inahoki kua ea katoa nga whenua i whakahekea ki te toto - Wairau, Heretaunga, Porirua, Wanganui. Ehara hoki te taonga i te mea nui ake i te tangata. Ka ora te tangata, ka ora hoki te taonga. Koia matou i mea ai me utu ki te utu tika, koi waiho hei whakararu i a tatou, a, ko te he o mua te he nui atu i to muri. E hoa ma, me utu tenei kainga. Heoi ano.


Na Maraea Te Toatoa, na Iraia Te Ama, na Karauria Hape

English (E Ma)

He should not be likened to the man who spills blood and is crucified, but rather compensate him by a payment, for all the lands for which blood was shed - Wairau, Heretaunga, Porirua, Wanganui - have been avenged. Goods are not more important than humans. When people live, then goods will also survive. And this is why we say that there should be recompense with the right payment, so it does not remain as a source of trouble for us all, for the wrong of the past can come to be a greater wrong in the future. Friends, pay for this land. That is all.


From Maraea Te Toatoa, Iraia Te Ama, Karauria Hape

Te Reo Maori (E Ma)

11 Oketopa 1851


No Wairarapa ara no Peretanginoa, i tuhia ai tenei pukapuka ki a Kawana ratou ko ana kaiwhakarite whenua mo nga Maori mo nga Pakeha ano hoki.

E hoa ma,

Kia rongo mai koutou ki tenei korero atu a matou ki a koutou, he kore[ro] whenua tenei.

Noho ana matou ka haere mai te Pakeha, ko tona ingoa ko Mitipana raua ko Eraihia, kia tukua he kainga mo taua Pakeha, a, tukua ana e matou te kainga mo taua Pakeha. Na, ka ritea iho e matou nga utu £12 mo te tau kotahi, a, noho ana te Pakeha ki runga ki taua kainga. A, kihai i roa ka haere mai a Wereta ma ratou ko ana tamariki, ko Hoera, ko Patoromu, ko ratou nga rangatira o taua ope, a, ka tae mai ratou ki te kainga Pakeha, a, ka moe. Ka ao te ra ka haere atu a Wereta, ka mea atu 'Homai moku tetahi tauratete', a, kaore i homai. Ka mauria mai tetahi mea e ia, ka tohe mai te Pakeha, a ka whiua ki tetahi atu tangata, ka karohia mai ka taka. Tokotoru taua hunga, kotahi i pakaru te upoko, a, ka whakatika nga Maori, ka murua ano nga mea o te Pakeha. Engari tenei he take tika, a, po rua ka whakahokia mai ano nga mea o te Pakeha, a, ka noho.

Ka haere atu taua Pakeha ki Poneke, ko tona ingoa ko Tiemi Pero, a, ka rongo a Mitipana, ka haere atu ki a Kawana Retimana, a, ka rongo taua Pakeha, ka tonoa mai tetahi tangata hei kaiwhakawa, ko tona ingoa ko Te Potete.

Hara mai ana taua Pakeha ka tae mai, a, ka mea mai ia ki a matou, 'Homai tenei kainga hei utu mo ta koutou he ki te ture a te Kuini.' A mea mai ana tetahi tangata Maori, 'E koia ano tenei hara mai noa ki konei rore moa ai?', a, ka riri a Wereta, ka haere atu ka patua taua tangata, ka mate. Heoi ka hoki atu tera ki roto ki te wara[whare?], ka mea atu ki te Pakeha, 'Homai he utu mo taku tupapaku.' A, ka mea mai te Pakeha, 'Kaore inahoki kaore i a matou i patu, nau ano i patu. He aha te pai kia utu matou?' Ka riri a Wereta ka murua nga mea o te Pakeha, nga tupeka, nga rongoa hipi, nga paipa, nga tarau, hate, potae, te pu, te kumekume, kapura, karaone, me nga wiri me tahi atu mea hoki. A, ka riro i a ratou iti marire nei nga mea o taua Pakeha.

A ka po, ao ake, ka pouri te ngakau o te Pakeha, ka kai taua tangata i te ra na, kia patua e ia nga Maori, a ka mau tona ringa ki te patiti, a ka whiua e ia a ka pakaru te upoko o te Maori. Ka ki atu ano a Te Wereta kia utua tana hara ki te poaka ki te taewa. Ka mea mai taua Pakeha, 'Kao, e kore e rite, ka penei tonu ta koutou tikanga. Ka hoki au ki Poneke, ka hara mai te roia, te katipa, ka whakamateatia rawatia koutou.' A ka mataku matou i konei, a katahi ano matou ka ki atu, 'E pai ana he mataku no matou i tana korero penei, ko matou ingoa he mataku i tuhia ai e matou inaianei. Na koutou ano i whaki nga tikanga, a katahi ka mohiotia e matou a koutou tikanga, e pai ana, tena ra kia kaha.'

[Changed order of images here to fit sense] A ka mutu te komiti ka mea mai taua tangata ko nga mea o aua hanga kai te pai ano, homai ki te tangata nona nga taonga, a, whakahokia atu ana ano i taua ra pu ano, nga hama, nga wiriwiri, nga hapara, nga toki, nga hopi, nga kumekume, nga nera, nga hate akitiwa, tarautete, nga mea e pai ana ano, ko etahi kua pakaru noa atu.

Koia hoki tenei, whakarongo mai ki nga korero o tenei pukapuka, he korero tika tenei na matou, na nga rangatira me nga tangata o Ngati Kahungunu e noho ana inaianei ki Wairarapa, ko ta matou korero tenei ki a koutou ki nga rangatira Pakeha, kia ma[n?]akitia tenei korero kia pai ai tetahi ki tetahi.

Na matou pu ano tenei korero ki a Kawana Kerei ki Poneke. E hoa, tena ra koe. Kua kite hoki matou i a Te Makarini, heoi ka tae atu ia me tenei pukapuka, mau tetahi tikanga mai ki a matou nei, ki te pukapuka ranei, ki te oha ranei, kia mohio ai matou ki te whakaaro o tou ngakau mo enei ture katoa i roto nei i tenei pukapuka.

Wairarapa, Nui Tireni

11 Oketopa 1851

Whakarongo koutou, e nga Pakeha, ki ta matou korero. Kia rongo koutou e nga kaiwhakarite whakawa, e te Kawana hoki, kua hinga te Pakeha i te parekura ki Wairau, i muri iho ka utua ano te whenua e te Pakeha ki nga Maori. Kua riri ano te Pakeha te Maori ki Heretaunga, kua mate te Pakeha, i muri ka utua ano te Pakeha ki nga Maori. Muri iho ka riri ano te Pakeha me te Maori ki Porirua, ka mate te Pakeha i utua ano e te Pakeha. Kua riri ano ki Wanganui, kua mate nga Pakeha i utua ano. He take nui whakaharahara ena take. Kihai i puritia nga utu.

Tena ko tenei take a koutou e he ana, inahoki he tahae noa iho i nga taonga o te Pakeha. Tenei hoki au ka mohio ki a koutou tikanga, ki te mea ka tahaetia e tetahi tangata nga taonga o tetahi tangata, e kore ia e tarewatia engari me here noa iho ki te whare herehere, a, ka tukua ano ki waho, e kore e ripekatia. Koia hoki tenei, me whakarite ki runga ki aua tikanga a koutou e rua nei, ko te tangata tahae me here noa iho, engari ko te tangata patu tangata, me ripeka rawa taua tangata. Koia hoki, e nga Pakeha, ka rite te nohoanga o te tangata tahae ki roto ki te whare herehere ki nga tau ka whitu nei, ko nga moni o aua tau £84.

E ta ma, me utu tenei kainga, me whakaputa mai i te whare herehere i te taenga atu o tenei pukapuka. Kaua hei whakaritea ki te tangata whakaheke toto, ki te ripeka rawa, engari me whakaora ki te utu, inahoki kua ea katoa nga whenua i whakahekea ki te toto - Wairau, Heretaunga, Porirua, Wanganui. Ehara hoki te taonga i te mea nui ake i te tangata. Ka ora te tangata, ka ora hoki te taonga. Koia matou i mea ai me utu ki te utu tika, koi waiho hei whakararu i a tatou, a, ko te he o mua te he nui atu i to muri. E hoa ma, me utu tenei kainga. Heoi ano.


Na Maraea Te Toatoa, na Iraia Te Ama, na Karauria Hape

English (E Ma)

11 October 1851


This letter was written from Wairarapa that is from Peretanginoa, to the Governor and his land administrators for Maori and Pakeha.

Friends, listen to this account from us to you, it is an account about land.

We were living here and a Pakeha came to us, his names Mitipana and Eraihia, to give him some land and we gave over some land for him. Now, we arranged the price of £12 for one year, and the Pakeha lived on that land. But not long after that Wereta and others and his children, with Hoera and Patoromu as the chiefs of that party, came here, and they went to the Pakeha's place and slept there. The next day Wereta went and said to him, 'Give me some trousers', but he would not give them. He took something away, the Pakeha objected and he threw [something?] at another man, it was warded off and he fell. There were three of them, and one cracked his head, so the Maori set to and plundered the Pakeha's possessions. But this was just cause, and two nights later the Pakeha's things were returned, and they settled down.

The Pakeha went to Port Nicholson - his name was Tiemi Pero [Jimmy Pero?] - and when Mitipana heard about this he went to Governor Richmond, and when that Pakeha heard about it, he ordered someone to act as judge - his name being Te Potete.

The Pakeha travelled on to us and when he got here he said to us, 'Give me this land as payment for your wrong against the law of the Queen.' And one Maori said, [meaning following uncertain] 'Heh, did this one just come along here to snare a moa?' Wereta got angry and went over and hit the man, who died. And so he went back to the house and said to the Pakeha, 'Give me some recompense for my dead.' And the Pakeha said, 'No, because it wasn't us who killed him, you did that yourself. What's the good of us paying?' Wereta was angry and plundered the Pakeha's goods - tobacco, sheep doses, pipes, trousers, shirts, hats, guns, pliers, candles, crayons[?], hoes, screwdrivers and others things too. And they humbly and quietly took away the possessions of that Pakeha.

So night turned to day and then the Pakeha became aggrieved and he determined that day to kill the Maori. He took hold of his hatchet and he struck out breaking the head of a Maori. Te Wereta said to him again to pay for his wrong with pigs and potatoes. But the Pakeha said, 'No, I won't do that for this is the way your rules work. But I am going back to Port Nicholson and a lawyer will come here, a constable, and that will put an end to you all.' Well, we were then afraid, and said, 'It's all right for us to be afraid at his talking like this, for our names written down here can also cause fear. You stated the rules and we now understand them, all is well, so let's be strong.'

And when the committee had ended that man said to us that the things amongst the goods that were still all right were to be given to the man who owned them, and so they were returned that very same day - guns, hammers, screwdrivers, shovels, axes, soap, pliers, nails, shirts, handkerchiefs, trousers, the things that were still in good order, for some had been completely broken.

But now there is this, and attend to the words of this letter, for it is a true statement from us, from the chiefs and people of Ngati Kahungunu now residing at Wairarapa, this is our statement to you, the Pakeha leaders, for you to support in order for there to be peace between one and other.

This statement is from us ourselves to Governor Grey at Port Nicholson. Friend, greetings to you. We have seen McLean, and when he gets to you with this letter, you [offer] us a solution, in a letter or as a statement, so we will know what you think as to the ruling in this letter.

Wairarapa, New Zealand

11 October 1851

Listen, Pakeha, to what we have to say. Listen, judges, and the Governor, the Pakeha fell in the battle at Wairau, and later the land was paid for by Pakeha to Maori. Pakeha and Maori fought again at Heretaunga, the Pakeha were defeated and later they again paid the Maori. After that the Pakeha and Maori fought again at Porirua, the Pakeha were defeated and paid again. There was fighting again at Wanganui, the Pakeha were defeated and paid again. These were very significant matters, and payments were not withheld.

But this cause of yours is wrong, for it was baseless stealing of the goods of the Pakeha. Now I know your customs, that if someone steals the goods of another, he won't be strung up but he'll be taken off to prison, and, when he is let out, he won't be crucified. And so, settle this according to those two customs of yours - the thief must be imprisoned but the murderer, that man must be crucified. And, Pakeha, to manage the thief's stay in prison for seven years costs £84.

Sirs, this land must be paid for, but release [the prisoner] from jail when this letter arrives. He should not be likened to the man who spills blood and is crucified, but rather compensate him by a payment, for all the lands for which blood was shed - Wairau, Heretaunga, Porirua, Wanganui - have been avenged. Goods are not more important than humans. When people live, then goods will also survive. And this is why we say that there should be recompense with the right payment, so it does not remain as a source of trouble for us all, for the wrong of the past can come to be a greater wrong in the future. Friends, pay for this land. That is all.


From Maraea Te Toatoa, Iraia Te Ama, Karauria Hape

Part of:
Inward letters in Maori, Reference Number MS-Papers-0032-0675I (12 digitised items)
Series 2 Inward letters (Maori), Reference Number Series 2 Inward letters (Maori) (3148 digitised items)
McLean Papers, Reference Number MS-Group-1551 (30238 digitised items)

Usage: You can search, browse, print and download items from this website for research and personal study. You are welcome to reproduce the above image(s) on your blog or another website, but please maintain the integrity of the image (i.e. don't crop, recolour or overprint it), reproduce the image's caption information and link back to here (http://mp.natlib.govt.nz/detail/?id=1030309). If you would like to use the above image(s) in a different way (e.g. in a print publication), or use the transcription or translation, permission must be obtained. More information about copyright and usage can be found on the Copyright and Usage page of the NLNZ web site.

External Links:
View Full Descriptive Record in TAPUHI

Leave a comment

This function is coming soon.

Latest comments